Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha

Tairbhithe a fhoilsiú

Scaireanna a eisítear ar 1 Eanáir 2007 nó dá éis

Tá dearbhú tugtha ag na comhlachtaí thíos do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil infheistíochtaí bailithe acu. Rinneadh na hinfheistíochtaí seo ar an 1 Eanáir 2007, nó dá éis, faoi cheann de na scéimeanna seo:

  • An Scéim um Leathnú Gnó (SLG)
  • An Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta (DFI)
  • An Dreasacht Caipitil do Chomhlachtaí Nua-Thionscanta (DCCNT)
  • An Scéim Síolchaipitil (SSC)
  • An Faoiseamh d’Fhiontraithe um Nuathionscnamh (FFCNT).

Foilsítear an liosta seo mar eolas do ghníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí Stáit. Éascaíonn sé feidhmiú éifeachtach Rialacha Carntha Cúnaimh Stáit an AE[1]. Baineann sé seo le hiarratais bhreise ó na comhlachtaí seo ar chúnamh eile Stáit gaolmhar.

[1] Féach na treoirlínte Community Guidelines on State Aid to Promote Risk Capital Investments in Small and Medium-Sized Enterprises - OJ No. C194 of 18 August 2006, p.20

Ar aghaidh: Sonraí teagmhála