Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha

Comhlacht cáilitheach

Is éard is comhlacht cáilitheach ann ná comhlacht a chomhlíonann coinníollacha áirithe. Ní mór don chomhlacht na príomhchoinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

  • gur micreafhiontar, fiontar beag nó fiontar meánmhéide atá ann
  • go bhfuil sé ag déanamh trádála in Éirinn
  • nach bhfuil sé faoi rialú ag aon chomhlacht eile
  • nach bhfuil fochuideachtaí aige ach amháin fochuideachtaí a chomhlíonann coinníollach áirithe.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil sna treoirleabhair seo a leanas faoi céard is comhlacht cáilitheach ann.

I gcás scaireanna a eisítear ar 1 Eanáir 2019 nó dá éis:

I gcás scaireanna a eisítear ar 31 Nollaig 2018 nó roimhe:

Ar aghaidh: Infheistíocht cháilitheach