Faoiseamh i leith Infheistíochta i dTrádálacha Corparáideacha

Infheistíocht cháilitheach

Beidh infheistíocht i gcomhlacht ina hinfheistíocht cháilitheach nuair a chomhlíonann sé coinníollacha áirithe. Is iad seo na príomhchoinníollacha nach mór a chomhlíonadh:

  • gur síntiús le haghaidh scaireanna cáilitheacha é an infheistíocht
  • go n-úsáideann an comhlacht an tsuim shuibscríofa chun críocha a ghnó a reáchtáil, nó chun críocha Taighde agus Forbairt agus Nuálaíocht (TF&N) a dhéanamh
  • go mbunaítear an infheistíocht ar phlean gnó.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil sna treoirleabhair seo a leanas faoi céard is infheistíocht cháilitheach ann:

Ar aghaidh: Faoisimh ar fáil