Cuntas a thabhairt i leith CBL ar bhonn airgid a fuarthas

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa rannán seo an bonn ar a bhféadfaidh daoine atá cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) rogha a dhéanamh cuntas a thabhairt i leith CBL ar an mbonn airgid a fuarthas.

Léirítear cén chaoi a bhféadfaidh daoine dá leithéid iarratas a dhéanamh le haghaidh an scéim seo a oibriú agus na rialacha a bhaineann leis an scéim.

Ba chóir an treoir seo a léamh i dteannta leis an treoir CBL scéimeanna speisialta le haghaidh miondíoltóirí.

Ar aghaidh: Cé a fhéadfaidh rogha a dhéanamh don bhonn airgid a fuarthas?