Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM)

Taifid

Ní mór na taifid Deochanna Dlútha Siúcra-Mhilsithe, agus tuilleadh eile nach iad, a choinneáil:

 • leabhair
 • cuntais
 • sonraisc
 • orduithe seachadta agus ceannaigh
 • doiciméid iompair
 • doiciméid dáileacháin
 • taifid stoic
 • aitheantóirí monarchan
 • uimhreacha líne
 • sonraí lipéadaithe baisce
 • eolas sonrach táirge a bhaineann le bonn an mheasúnaithe
 • taifid an dáileora iarmheasctha
 • taifid Díolphointí Leictreonacha (EPOS)
 • sonraí idirbhirt easpórtála.

Ní iarrtar ar sholáthraithe an CDSM a aithint mar líne ar leithligh ar shonraisc chuig custaiméirí. Iarrtar orthu, áfach, gach taifead a bhaineann leis an gcáin a choinneáil agus iad seo a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim nuair a iarrtar a leithéid a dhéanamh.

Ní mór cuntais agus taifid a bhaineann leis an gcáin a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana. Féadtar iad a choinneáil i bhformáid leictreonach, ar an gcoinníoll go bhféadtar iad a tháirgeadh nuair a iarrtar iad i bhfoirm phriontáilte.

Le haghaidh mioneolais maidir leis na Nósanna Imeachta um Chomhlíontachta leis an gCáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM), féach ar an rannán Treoir bhreise.