Fostaí a fhostú

Léargas ginearálta

Sa rannán seo mínítear cén chaoi a gcláróidh d'fhostaí nua le haghaidh cánach.

Ar aghaidh: Duine a fhostú a d'oibrigh sa Stát cheana