Fostaí a fhostú

  1. Léargas ginearálta
  2. Duine a fhostú a d'oibrigh sa Stát cheana
  3. Duine a fhostú nár oibrigh sa Stát cheana

Duine a fhostú nár oibrigh sa Stát cheana

Tabhair do d’aire:

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Ní mór do dhuine nár oibrigh sa Stát riamh clárú ar dtús leis na Coimisinéirí Ioncaim. Cinnteoidh sé seo go n-asbhainfear an tsuim cheart cánach agus Muirir Shóisialta Uilíoch (MSU) óna gcuid pá.

Tá d'fhostaí freagrach as clárú le haghaidh cánach más é a chéad post riamh sa Stát. Tá eolas ar fáil in Do chéad phost a thosú chun treoir a thabhairt do d’fhostaí i leith an méid nach mór dóibh a dhéanamh chun clárú le haghaidh cánach.

Beidh ort an méid seo a chur ar fáil do d’fhostaí:

  • d'uimhir chláraithe fostóra
  • a n-uimhir foirne, má bhaineann tú úsáid as a leithéid i do ghnóthas (tugtar uimhir phearsanra nó uimhir oibre air seo chomh maith)
  • minicíocht a bpá.

Nuair a bheidh a bpost cláraithe ag d'fhostaí ar an tseirbhís Poist agus Pinsin, beidh tú in ann an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh. Féadtar cáin a ghearradh ar d’fhostaí ar bhonn carnach nó ar bhonn sheachtain 1 nó ar bhonn mhí 1, ag brath ar na treoracha a thugtar san FPCI.