Fostaí a fhostú

  1. Léargas ginearálta
  2. Duine a fhostú a d'oibrigh sa Stát cheana
  3. Duine a fhostú nár oibrigh sa Stát cheana

Duine a fhostú a d'oibrigh sa Stát cheana

Tabhair do d’aire:

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Ba chóir duit  Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh le haghaidh d'fhostaí nua. Ní mór duit an párolla a oibriú leis na sonraí a thugtar duit san FPCI. Ar do chéad  tíolacadh párolla don fhostaí sin, ba chóir a ndáta tosaigh a chur isteach. 

An bonn cánachais éigeandála a fheidhmiú

Ní mór duit cáin a ghearradh ar fhostaí ar  bhonn éigeandála sa chásanna nach bhfuil FPCI ar fáil:

Féadfaidh sé seo tarlú:

  • mura bhfuil Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) ag an bhfostaí
  • mura bhfuil an fostaí cláraithe le haghaidh ÍMAT.

FPCI a fháil

Tá dualgas ort na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas i leith aon fhostaithe nua sa chás nach é seo an chéad fhostaíocht de chuid an fhostaí sa Stát. Ba chóir an dáta tosaigh a chur isteach ar an gcéad tíolacadh párolla don fhostaí sin.

Ar aghaidh: Duine a fhostú nár oibrigh sa Stát cheana