Earraí á gceannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Léargas ginearálta

Má tá tú ag ceannach earraí ar líne (nó trí phostdíol) féadfaidh sé go bhfuil ort dleacht agus cáin a íoc orthu, ag brath ar an áit óna bhfuil tú á gceannach. Ní chuireann roinnt suíomhanna idirlín dleacht agus cáin san áireamh ina gcuid praghsanna.

Tá sé in aghaidh an dlí earra a mharcáil go bréagach mar bhronntanas nó luach bréagach a thabhairt ar dhearbhú custam. Tá an ceannaitheoir freagrach as cruinneas an dearbhaithe custam agus as cinntiú go n-íoctar aon dleacht nó cáin.

Muirir bhreise

Gearrann iompróirí muirir i leith:

  • iompar
  • árachas
  • agus
  • muirear láimhseála chun earraí a phróiseáil trí na custaim.

Tá na muirir seo san áireamh sa luach custam nuair atá an ráta cuí Dleachta Custam á ghearradh – féach na samplaí ar an gcéad leathanach eile. Bailítear na muirir in éineacht leis an dleacht agus cáin, ach ní muirir custam iad. Féadfaidh sé go n-athraíonn muirir, mar sin beidh ort iad a sheiceáil leis an iompróir go díreach. Ní fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim idirghabháil a dhéanamh i ndíospóidí idir an t-iompróir agus an tomhaltóir maidir leis na muirir a ghearrann an t-iompróir as ucht na hearraí a sheachadadh.

Ar aghaidh: Earraí á gceannach ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)