Poist a athrú

Nuair a fhágann tú do phost

Nuair a fhágann tú post, cuirfidh d’fhostóir ar an eolas muid go bhfuil tú críochnaithe. Déanfaidh siad an méid sin trí dháta fágála a chur ar an tíolacadh párolla deiridh. Ní bhfaighidh tú P45 a thuilleadh ó d’fhostóir.

Beidh an méid seo a leanas ar do thíolacadh párolla deiridh:

Cuirfear ráiteas ar fáil in moChúrsaí duit. Léireofar ann do phá agus d’asbhaintí iomlána Cánach Ioncaim, MSU agus ÁSPC don phost sin.

Ar aghaidh: Nuair a thosaíonn tú post nua