Poist a athrú

  1. Léargas ginearálta
  2. Nuair a fhágann tú do phost
  3. Nuair a thosaíonn tú post nua

Nuair a thosaíonn tú post nua

Nuair a thosaíonn tú post nua, ní mór d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a thabhairt do d’fhostóir nua. Cuirfidh d’fhostóir nua ar an eolas muid go bhfuil tú tosaithe ag obair leo. Déanfaidh muid an méid seo a leanas:

Féadann d’fhostóir ansin na hasbhaintí cearta a dhéanamh ó do thuarastal.

Mura dtugann tú do UPSP do d’fhostóir nua, féadfaidh sé go n-íocfaidh tú an iomarca cánach. Iarrfar ar d’fhostóir cáin éigeandála a asbhaint ó do phá.

Féadfaidh sé gurb é an post nua seo do chéad phost in Éirinn. Más ea, ní mór síniú isteach ar moChúrsaí chun do phost nua a chlárú ag úsáid an tseirbhís Poist agus Pinsin.

Tabhair do d’aire

Beidh tú in ann do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Má loiceann d’fhostóir nua muid a chur ar an eolas go bhfuil post nua tosaithe agat, féadtar úsáid a bhaint as moChursaí chun do phost nua a chlárú. Roghnaigh ‘Uasdátaigh Post nó Pinsean’ ar an gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’ chun é seo a dhéanamh.