Bogadh go hÉirinn nó filleadh ar Éirinn

Bonn bliana scoilte sa bhliain a thagann tú

Má tá tú le bheith cónaitheach anseo le linn na chéad bhliana féilire eile, féadtar iarratas a dhéanamh le haghaidh bonn bliana scoilte sa bhliain a thagann tú.

Ciallaíonn bonn bliana scoilte go gcaitear leat ar bhonn cónaitheach in Éirinn ón dáta a thagann tú. Gearrtar cáin ar d’ioncam fostaíochta uile ón dáta sin ar an ngnáthbhealach. De ghnáth, ceadaítear creidmheasanna cánach iomlána ar bhonn carnach.

Baineann bonn bliana scoilte le hioncam fostaíochta amháin.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú iarratas le haghaidh bonn bliain scoilte a dhéanamh i scríbhinn:

Ar aghaidh: Faoisimh bhreise