Gnóthas a thosú agus a rith

Léargas ginearálta

Nuair a thosaíonn tú gnóthas, ní mór fios a bheith agat cé acu an trádálaí aonair, comhpháirtíocht nó cuideachta tú. Tá sé seo riachtanach chun cinneadh a dhéanamh cén Uimhir Tagartha Cánach a úsáideann tú agus cé na cánacha a gcláraíonn tú dóibh.

Féach Céard is gnóthas ann? le haghaidh tuilleadh eolais ar cé na cánacha atá ort a íoc.

Féach Daoine a fhostú le haghaidh tuilleadh eolais ar céard is gá a dhéanamh nuair a fhostaíonn tú foireann.

Féach an rannán Ríomhthíolacadh éigeantach le haghaidh eolais ar an gcaoi le do thuairisceán cánach a thíolacadh.

Ar aghaidh: Do ghnóthas a chlárú