Bogadh go hÉirinn nó filleadh ar Éirinn

Cén chaoi a dtéann do stádas cónaitheachta cánach i bhfeidhm ar cháin Éireannach

Beidh tionchar ag do chónaitheacht chánach agus do shainchónaitheacht ar an gcáin Éireannach atá le híoc agat.

Ag obair in Éirinn agus íoctha ó thar lear

Féadfaidh sé go gcuireann tú dualgais fostaíochta i gcrích in Éirinn ach go n-íoctar thú ó chomhlacht ó fhoinsí thar lear. Gearrtar cáin ar na dualgais a gcuireann tú i gcrích in Éirinn faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT). Ní mór do d’fhostóir eachtrach clárú in Éirinn agus an méid seo a leanas a asbhaint ó do phá: 

Ar aghaidh: Comhaontú um Chánachas Dúbailte