Do Ráiteas Dliteanais a iarraidh

Eisítear an Ráiteas Dliteanais chuig custaiméirí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) agus tugtar na sonraí seo a leanas ann:

 • d’ioncam iomlán ó gach foinse
 • briseadh síos ar do chreidmheasanna cánach
 • aon cháin agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a d’íoc tú le linn na bliana
 • aon ghearríocaíochtaí nó ró-íocaíochtaí cánach.

Cén chaoi le Ráiteas Dliteanais a iarraidh

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun Ráiteas Dliteanais a fháil.

I gcás 2018:

 • comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim más gá athruithe a dhéanamh ar do thaifead
 • bain úsáid as an áis Ráiteas Dliteanais in 'Seirbhísí ÍMAT' sa chás nach dteastaíonn aon athruithe ar do thaifead. 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Le haghaidh 2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'
 • roghnaigh an bhliain chuí ón roghchlár anuas agus cliceáil ar an gcnaipe 'roghnaigh'
 • déan iarratas ar Ráiteas Dliteanais
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’ agus lean na céimeanna chun an tuairisceán a chomhlánú
 • tíolaic an tuairisceán.

Le haghaidh 2018:

Chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh trí moChúrsaí:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'
 • roghnaigh an bhliain chánach chuí
 • agus é taobh le ‘Ráiteas Dliteanais’, cliceáil ar ‘Iarr’.

Chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú trí moChúrsaí:

 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an bhliain chánach chuí.

Má tá tú cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar teacht ar an tseirbhís seo ach ceachtar den mhéid seo a dhéanamh: 

 • an rannán ‘Seirbhísí Eile’ a oscailt agus cliceáil ar an gcárta ‘Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • an cluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’ a roghnú.