Táillí teagaisc íoctha le haghaidh oideachas tríú leibhéal

Cén chaoi a ndéantar an Faoiseamh a ríomh?

Gheobhaidh tú faoiseamh ag an ráta caighdeánach cánach, is é sin 20%. Feidhmítear é seo ar iomlán na dtáillí cáilitheacha nuair atá an méid neamhairde bainte de.

Céard is táillí cáilitheacha ann?

Is éard is táille cháilitheach ann ná an méid a íocann tú as táillí teagaisc (ranníocaíocht an mhic léinn san áireamh). An t-uasmhéid a fhéadtar a éileamh ná €7,000 an duine an cúrsa.

Féadfaidh sé go bhfuil níos mó ná cúrsa amháin tríú leibhéal á dhéanamh agat ag an am céanna. Féadtar éileamh a dhéanamh i leith faoisimh ar mhéid iomlán na dtáillí cáilitheacha a íocann tú. Tá gach cúrsa faoi réir uasmhéid €7,000. Feidhmítear méid neamhairde aonair ar an éileamh.

Féadtar faoiseamh a éileamh i leith táillí teagaisc do mhac léinn amháin nó níos mó, chomh fada agus atá na táillí seo íoctha agat. Níl aon teorainn ar líon na mac léinn a ndéanann tú éileamh ina leith, ach tá an táille cháilitheach i leith gach cúrsa faoi réir uasmhéid €7,000. Feidhmítear méid neamhairde aonair ar an éileamh.

Céard is méid neamhairde ann?

Tá gach éileamh faoi réir méid neamhairde aonair i leith gach bliain chánach. Baintear an méid seo ó iomlán do tháillí cáilitheacha. Ní fhéadtar faoiseamh a éileamh ach amháin ar an sciar sin de na táillí.

Má d’íoc tú táillí le haghaidh níos mó ná cúrsa nó mac léinn amháin, ná bain an méid neamhairde uaidh ach uair amháin.

Tá méideanna neamhairde éagsúla i gceist le haghaidh gach bliain, agus le haghaidh cúrsaí lánaimseartha agus cúrsaí páirtaimseartha.

Méideanna neamhairde i gcás cúrsaí lánaimseartha agus cúrsaí páirtaimseartha
BliainCúrsa lánaimsearthaCúrsa páirtaimseartha

2019

€3,000

€1,500

2018

€3,000

€1,500

2017

€3,000

€1,500

2016

€3,000

€1,500

2015

€3,000

€1,500

Féadfaidh sé gur íoc tú as cúrsaí lánaimseartha agus cúrsaí páirtaimseartha sa bhliain chéanna. Sa chás seo, ba chóir duit úsáid a bhaint as an méid neamhairde le haghaidh cúrsa lánaimseartha.

Léirítear sna samplaí thíos an chaoi a ríomhtar an faoiseamh i roinnt cásanna.

Ar aghaidh: Srianta