Táillí teagaisc íoctha le haghaidh oideachas tríú leibhéal

Cén chaoi le faoiseamh a éileamh i leith táillí teagaisc

Féadtar éilimh i leith táillí teagaisc a thíolacadh tar éis dheireadh na bliana cánach.  I gcúinsí áirithe féadtar éilimh a dhéanamh le linn na bliana canach.

Éilimh a dhéanamh tar éis dheireadh na bliana cánach

Beidh ort fanacht go bhfaigheann tú do ráiteas P60 don bhliain. Má tá measúnú comhpháirteach á dhéanamh ort, beidh ort fanacht chomh maith le haghaidh ráiteas P60 do chéile nó do pháirtnéara shibhialta.

Má d’íoc níos mó ná duine amháin as na táillí teagaisc, féadfaidh gach duine a sciar féin den fhaoiseamh a éileamh.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus measúnú comhpháirteach á dhéanamh ort, roinnfidh sibh an faoiseamh. Déanfar é seo a aisíoc le gach duine i gcomhréir leis an méid canach a d’íoc siad

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh más cáiníocóir ÍMAT thú

Féadtar moChúrsaí a úsáid chun tuairisceán cánach na Foirme 12 a chomhlánú don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Sínigh isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain chánach chuí
  • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Táillí Teagaisc’ agus cuir leis é mar chreidmheas cánach.

Féadtar ina áit sin éileamh i scríbhinn a sheoladh chuig d'oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag baint úsáid as an bhFoirm IT31.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe

Éilítear an faoiseamh tríd an rannán táillí teagaisc a chomhlánú ar thuairisceán bliantúil canach na Foirme 11 ag deireadh na bliana.

Éilimh a dhéanamh le linn na bliana cánach

Féadtar éileamh a dhéanamh sa bhliain reatha cánach, ar an gcoinníoll go n-íoctar na táillí tráth an éilimh. Féadtar faoiseamh a éileamh trí éileamh i scríbhinn a sheoladh chuig d’oifig cánach ag baint úsáid as an bhFoirm IT31.

Má fhaigheann tú aon deontas, scoláireacht nó íocaíocht i leith na dtáillí seo, ní mór duit an t-eolas seo a chur san áireamh agus tú ag éileamh an fhaoisimh.

Taifid ar admhálacha

Má dhéanann tú éileamh i leith táillí teagaisc, ní mór duit taifead a choinneáil ar na hadmhálacha seo. Ní gá duit na hadmhálacha seo a thíolacadh nuair atá d’éileamh á dhéanamh agat. Féadfaidh sé, áfach, go n-iarrfaidh muid iad a fheiceáil má dhéantar d’éileamh a sheiceáil.

Ní mór duit admhálacha a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a dhéanann tú éileamh i leith na gcostas seo.

Féadtar an Rianaire Admhálacha a úsáid ar RevApp chun taifead leictreonach a choinneáil ar do chuid admhálacha. Tá an rogha agat iad a stóráil ar do ghléas nó i néalstóras na gCoimisineirí Ioncaim. Má choinníonn tú na hadmhálacha seo sa néalstóras, ní gá duit na cóipeanna páipéir a choinneáil. Ní mór, áfach, íomhánna na n-admhálacha uaslódáilte a bheith inléite.