Táillí teagaisc íoctha le haghaidh oideachas tríú leibhéal

Cén chaoi le faoiseamh a éileamh i leith táillí teagaisc

Féadtar éilimh i leith táillí teagaisc a thíolacadh tar éis dheireadh na bliana cánach.

Éilimh a dhéanamh le linn na bliana cánach

Féadann custaiméirí ÍMAT éileamh a dhéanamh sa bhliain reatha cánach, ar an gcoinníoll go n-íoctar na táillí ag tráth an éilimh. Féadtar faoiseamh a éileamh ach úsáid a bhaint as Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin’
 • roghnaigh ‘Déan éileamh ar chreidmheasanna cánach’
 • roghnaigh ‘Tú féin agus do theaghlach’ agus ‘Táillí Teagaisc’.

Mura bhfuil teacht agat ar moChúrsaí, féadtar faoiseamh a éileamh trí éileamh i scríbhinn a sheoladh chuig d’oifig cánach ag baint úsáid as an bhFoirm IT31.

Éilimh a dhéanamh tar éis dheireadh na bliana cánach

Féadtar éilimh a dhéanamh tar éis dheireadh na bliana cánach trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Cén chaoi le Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú má íocann tú cáin faoin gcóras ÍMAT

An bealach is tapúla agus is éasca chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú ná le Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí. Féadtar é seo a dhéanamh ach na céimeanna seo a leanúint:

2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Ráiteas Dliteanais a iarraidh
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Táillí Teagaisc’.
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

2018 agus blianta roimhe:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Tuairisceán Cánach Ioncaim don bhliain chánach chuí
 • ar an leathanach ‘Creidmheasanna & Faoisimh Chánach’, roghnaigh ‘Táillí Teagaisc’.
 • comhlánaigh an fhoirm agus tíolaic í.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe

Éilítear an faoiseamh tríd an rannán táillí teagaisc a chomhlánú ar thuairisceán bliantúil canach na Foirme 11 ag deireadh na bliana.

Má fhaigheann tú aon deontas, scoláireacht nó íocaíocht i leith na dtáillí seo, ní mór duit an t-eolas seo a chur san áireamh agus tú ag éileamh an fhaoisimh.

Má d’íoc níos mó ná duine amháin as na táillí teagaisc, féadfaidh gach duine a sciar féin den fhaoiseamh a éileamh.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus measúnú comhpháirteach á dhéanamh ort, roinnfidh sibh an faoiseamh eadraibh. Déanfar é seo a aisíoc le gach duine i gcomhréir leis an tsuim chánach a d’íoc siad.

Taifid ar admhálacha

Má dhéanann tú éileamh i leith táillí teagaisc, ní mór duit taifead a choinneáil ar na hadmhálacha seo. Ní gá duit na hadmhálacha seo a thíolacadh nuair atá d’éileamh á dhéanamh agat. Féadfaidh sé, áfach, go n-iarrfaidh muid iad a fheiceáil má dhéantar d’éileamh a sheiceáil.

Ní mór duit admhálacha a choinneáil ar feadh sé bliana ón uair a dhéanann tú éileamh i leith na gcostas seo.

Féadtar an Rianaire Admhálacha a úsáid ar RevApp chun taifead leictreonach a choinneáil ar do chuid admhálacha. Tá an rogha agat iad a stóráil ar do ghléas nó i néalstóras na gCoimisineirí Ioncaim. Má choinníonn tú na hadmhálacha seo sa néalstóras, ní gá duit na cóipeanna páipéir a choinneáil. Ní mór, áfach, íomhánna na n-admhálacha uaslódáilte a bheith inléite.