Táillí teagaisc íoctha le haghaidh oideachas tríú leibhéal

Léargas ginearálta

Féadtar faoiseamh cánach a éileamh i leith táillí (an ranníocaíocht mic léinn san áireamh) a d’íoc tú i leith cúrsaí oideachais tríú leibhéal.

Féadfaidh sé gur tusa an mac léinn, nó féadfaidh sé go n-íocann tú na táillí ar son an mhic léinn. Féadtar an faoiseamh a éileamh má tá na táillí íoctha go hiarbhír agat.

Níl faoiseamh ar fáil le haghaidh:

  • táillí scrúdaithe
  • táillí clárúcháin
  • táillí riaracháin.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ndéantar an faoiseamh a ríomh?