Díolúine Ealaíontóirí

Deontais, dámhachtainí nó duaiseanna

Féadfaidh tú deontais, dámhachtainí nó duaiseanna a fháil do do shaothar ealaíonta.  Is gnách go ngearrtar cáin orthu seo mar ioncam. Má bhaineann na híocaíochtaí le hobair a cháiligh do Dhíolúine d’Ealaíontóirí, áfach, féadfaidh siad a bheith díolmhaithe ó cháin. Tá aon díolúine ar bith faoi réir an t-uasmhéid €50,000 sa bhliain. 

Má deonaíodh an Díolúine d’Ealaíontóirí duit, cáilítear na híocaíochtaí a leanas mar ioncam atá díolmhaithe: 

  • sparántachtaí na Comhairle Ealaíon nuair a íocann an Chomhairle Ealaíon iad go díreach leat
  • íocaíochtaí Cnuas a dhéantar faoin Scéim Aosdána
  • íocaíochtaí ó shaothair cháilitheacha a dhíol thar lear a thagann faoi chuimsiú na dTreoirlínte
  • cónaitheacht, nuair a íocann an Chomhairle Ealaíon iad go díreach leat ar mhaithe le saothar cáilitheach a chruthú. 

Níl cónaitheacht a bhaineann leis an ealaín a mhúineadh nó a mhacasamhail de chleachtas díolmhaithe.

Ar aghaidh: Ceart achomhairc