Díolúine Ealaíontóirí

Daoine aonair a fuair cinneadh fabhrach

Má fhaigheann tú cinneadh fabhrach, foilseofar d’ainm agus saghas agus teideal d’oibre ar suíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá seo i gcomhréir le téarmaí na scéime.