Díolúine Ealaíontóirí

Ceart achomhairc

Tá ceart achomhairc agat mura ndéanaimid cinneadh laistigh de shé mhí i ndiaidh go ndéantar d’éileamh. 

Ní mór d’achomharc a dhéanamh i scríbhinn leis an gCoimisiún Achomhairc Cánach. Ní mór an t-achomharc a dhéanamh laistigh de 30 lá i ndiaidh dheireadh na tréimhse sé mhí. 

Féadtar achomharc a dhéanamh trí fhoirm um Fhógra Achomhairc a chomhlánú agus a sheoladh ar aghaidh ón gCoimisiún Achomhairc Cánach (CAC). Tá an fógra ar fáil ar suíomh idirlín an Tax Appeals Commission

Ní mór cóip den litir a dhiúltaíonn an cinneadh a sheoladh leis an bhFógra Achomhairc.

Ar aghaidh: ÁSPC, CBL, MSU agus an Srian ar an Lucht Ardioncaim