Díolúine Ealaíontóirí

ÁSPC, CBL, MSU agus an Srian ar an Lucht Ardioncaim

Ní bhaineann an Díolúine d’Ealaíontóirí ach le Cáin Ioncaim (CI). Ní bhaineann sé le hÁrachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) ná leis an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU).

Faoi chúinsí áirithe, féádfaidh sé go bhfuil d’ioncam díolmhaithe faoi réir an tSriain ar Shaothraithe Ardioncaim agus féadfaidh sé go bhfuil ort clárú do Cháin Bhreisluacha (CBL).

Ar aghaidh: Daoine aonair a fuair cinneadh fabhrach