Díolúine Ealaíontóirí

Cén chaoi chun cinneadh a fháil

Chun cinneadh a fháil, ní mór duit an méid a leanas a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim: 

Ní bheidh aon ioncam a thuill tú ó d’obair a dhíol roimh an mbliain ina ndéanann tú an t-éileamh díolmhaithe. 

Nuair a dhéantar cinneadh ar shaothar nó ar shaothair ar leith, measfar go gcáileoidh gach saothar cáilitheach amach anseo sa chatagóir chéanna, a fhad agus a thagann siad faoi chuimsiú na dtreoirlínte. 

Chun cáiliú don Díolúine d’Ealaíontóirí, ní mór duit bheith i do chónaitheoir san Aontas Eorpach (AE) nó i Stát laistigh den Limistéar Eacnamaíochta Eorpach (LEE). 

Samplaí d’obair atá le tíolacadh

Ag brath ar cén chatagóir a bhfuil éileamh á dhéanamh agat ar an Díolúine d’Ealaíontóirí di, ba chóir na rudaí a leanas a sheoladh chugainn chun tacú le d’éileamh: 

  • leabhar nó scríbhneoireacht eile

trí chóip fhoilsithe den leabhar nó eolas ábhartha agus naisc i gcás ríomhleabhar. 

  • dráma

cóip den script anuas ar chonradh táirgthe sínithe 

  • píosa ceoil

Dlúthdhioscaí ar a ndéantar thú a chreidiúnú i dtaobh an cheoil nó na liricí nó eolas ábhartha agus naisc i gcás íoslódáil. 

  • péintéireacht nó phictiúrí den chineál céanna eile

sé ghrianghraf ar chaighdeán maith den saothar anuas ar CV gearr den ghairm ealaíonta go dtí seo. 

  • dealbh

(na rudaí a shonraítear faoi phéintéireacht thuas).

Ar aghaidh: Réamhthuairim do neamhchónaitheoirí