Díolúine Ealaíontóirí

Réamhdhleachtanna

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú réamhdhleachtanna do leabhar nó do scríbhneoireacht eile nach bhfuil foilsithe go fóill. Má fhaigheann, ní mór duit éileamh a dhéanamh sa bhliain ina n-íoctar na dleachtanna d’fhonn go mbeidh siad díolmhaithe don bhliain sin. Ní mór duit deimhniú a sheoladh ar ais ón bhfoilsitheoir, chomh maith, go bhfoilseofar an leabhar. 

Féadfaidh sé gur sheol tú éileamh ar ais i mbliain na réamhíocaíochta, ach ní bhfuair tú cinneadh mar gheall nár foilsíodh an leabhar go fóill. Faoi na cúinsí seo, bíonn na réamhdhleachtanna faoi réir Cáin Ioncaim (CI). Má dhéanaimid cinneadh i ndiaidh an leabhar foilsithe a fháil, déanfaimid athbhreithniú ar an gcáin atá le híoc agat agus aisíocfaimid leat aon cháin a ró-íoc thú.

Ar aghaidh: Deontais, dámhachtainí nó duaiseanna