Clár Faoisimh Sannaí Speisialta

Léargas ginearálta

Soláthraítear sa Clár Faoisimh Sannaí Speisialta faoiseamh ó Cháin Ioncaim (CI) do dhaoine áirithe a shanntar chun oibriú in Éirinn ó áiteanna thar lear. Ní mór d'fhostóir ábhartha thú a shannadh chun oibriú in Éirinn don fhostóir sin (nó cuideachta chomhlachaithe le d’fhostóir ábhartha). Baineann faoiseamh Clár Faoisimh Sannaí Speisialta le sannacháin i rith aon chinn de bhlianta cánach 2012 go dtí 2022. 

Fostóir ábhartha

Cuideachta í seo atá corpraithe agus lonnaithe i dtír ar chuspóirí cánach ag a bhfuil ceann acu seo

Cuideachta chomhlachaithe

Tugtar sainmhíniú ar ‘cuideachta chomhlachaithe’ in alt 432 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Ar aghaidh: Céard iad na coinníollacha cáilithe?