Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

Léargas ginearálta

Más úinéir maoine cónaithe thú:

  • ar 1 Bealtaine 2013, tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) i leith 2013
  • ar 1 Bealtaine 2013, tá tú faoi dhliteanas CMÁ i leith 2014 agus mar sin de le haghaidh gach bliana.

An dáta dliteanais le haghaidh an CMÁ ná 1 Samhain gach bliain. Más tusa an duine dliteanach le haghaidh na maoine ar 1 Samhain, ní mór duit sa chás sin an CMÁ a íoc don bhliain atá le teacht.

Ar aghaidh: Cén chaoi a mbeidh a fhios ag na Coimisinéirí Ioncaim cé atá faoi dhliteanas?