Cé atá faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla

Léargas ginearálta

Más úinéir nó comhúinéir maoine cónaithe thú ar an 1 Samhain 2021, tá tú faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh 2022 don mhaoin sin. Tá tú faoi dhliteanas CMÁ is cuma mura bhfuil cónaí ort sa mhaoin de ghnáth.

Duine dliteanach ainmnithe is ea an duine atá freagrach as Tuairisceáin CMÁ a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh thar ceann:

  • gach comhúinéir i gcás gur le níos mó ná duine amháin maoin chónaithe
  • cuideachtaí nó eintitis eile ar leo maoine chónaithe.

An dáta dlite le haghaidh an CMÁ ná 1 Samhain gach bliain. Más tusa an duine dliteanach le haghaidh na maoine ar an 1 Samhain, iarrtar ort an muirear CMÁ a íoc le haghaidh na maoine sin don bhliain dá éis.

Ar aghaidh: Cé atá faoi dhliteanas CMÁ