Lá pá an fhostaí – Cáin Ioncaim agus Muirear Sóisialach Uilíoch a ríomh

Tréimhsí pá dhá uair sa mhí, ráithiúil, leathbhliantúil agus bliantúil

Tabhair do d'aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d'fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Feidhmítear creidmheasanna cánach agus scoithphointí cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) ar bhealaí éagsúla ag brath ar cé chomh minic is a íocann tú d’fhostaí.

Féadtar cáin a ghearradh ar d’fhostaí ar bhonn éigeandála. Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi leis seo a fheidhmiú sa rannán ar an mbonn éigeandála.

Cabhróidh ár bhféilire seachtainiúil agus míosúil Cánach Ioncaim leat do sceideal pá a eagrú.

Pá dhá uair sa mhí

I gcás an bhoinn charnaigh:

Íocaíochtaí a dhéantar ag deireadh na míosa

Feidhmigh na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí cánach agus MSU don mhí Cánach Ioncaim ina ndéantar an íocaíocht. Tá siad seo san áireamh ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI).

Íocaíochtaí i lár na míosa

I mí Eanáir, is éard atá sna suimeanna atá le socrú i leith íocaíocht lár míosa ná leath de na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU le haghaidh mhí 1.

Is éard atá sna suimeanna atá le socrú i leith íocaíocht lár míosa in aon mhí eile ná iomlán an dá cheann díobh seo:

  • na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí agus MSU carnach don mhí Cánach Ioncaim go díreach roimh an mí ina ndéantar an íocaíocht
  • leath de na creidmheasanna cánach agus de na scoithphointí cánach agus MSU míosúla.

Pá ráithiúil

I gcás an bhoinn charnaigh, feidhmigh na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU míosúil seo a leanas:
Íocaíochtaí a dhéantar idir (gach dáta san áireamh)Creidmheasanna cánach carnach agus na scoithphointí cánach agus MSU carnach dlite ar

1 Eanáir - 31 Márta

Mí 3

1 Aibreán - 30 Meitheamh

Mí 6

1 Iúil - 30 Meán Fómhair

Mí 9

1 Deireadh Fómhair - 31 Nollaig

Mí 12

I gcás bhonn mhí 1, feidhmigh aon cheathrú de na creidmheasanna cánach agus de na scoithphointí cánach agus MSU bliantúla a léirítear ar an FPCI.

Pá leathbhliantúil

I gcás an bhoinn charnaigh, is cuma cé acu dáta ar a ndéantar na híocaíochtaí:

  • I gcás na chéad íocaíochta, feidhmigh na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí cánach agus MSU carnacha suas le mí 6 agus an mhí sin san áireamh.
  • I gcás na dara híocaíochta, feidhmigh na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí cánach agus MSU carnach suas le mí 12 agus an mhí sin san áireamh.

I gcás bhonn mhí 1, feidhmigh leath de na creidmheasanna cánach agus de na scoithphointí cánach agus MSU bliantúla a léirítear ar an FPCI.

Pá bliantúil

I gcás an bhoinn charnaigh, is cuma cé acu dáta ar a ndéantar an íocaíocht, feidhmigh suim bhliantúil na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU.

I gcás bhonn mhí 1, úsáid suim bhliantúil na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí do thréimhsí neamhrialta