Lá pá an fhostaí – Cáin Ioncaim agus Muirear Sóisialach Uilíoch a ríomh

Íocaíochtaí do thréimhsí neamhrialta

Tabhair do d'aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d'fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Bonn carnach

Feidhmítear na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) carnacha suas go dtí an tseachtain a dhéantar an íocaíocht.

Bonn sheachtain 1

Beidh ort cur isteach ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI).

Féadfaidh sé gur thosaigh an fhostaíocht roimh 1 Eanáir. Má thosaigh, feidhmigh iomlán na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU ó Sheachtain 1 go dtí seachtain na híocaíochta. An dá sheachtain sin san áireamh.

Féadfaidh sé gur thosaigh an fhostaíocht tar éis 1 Eanáir. Má thosaigh, feidhmigh iomlán na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU ón tseachtain tosaigh go dtí dáta na híocaíochta. An dá sheachtain sin san áireamh.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí eile