Lá pá an fhostaí – Cáin Ioncaim agus Muirear Sóisialach Uilíoch a ríomh

Tréimhsí pá seachtainiúla, coicísiúil, gach ceithre seachtaine, nó míosúil

Tabhair do d'aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d'fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Feidhmítear creidmheasanna cánach agus scoithphointí cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) ar bhealaí éagsúla ag brath ar cé chomh minic is a íocann tú d’fhostaí.

Féadtar cáin a ghearradh ar d’fhostaí ar bhonn éigeandála. Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi leis seo a fheidhmiú sa rannán ar an mBonn éigeandála.

Cabhróidh ár bhféilire seachtainiúil agus míosúil Cánach Ioncaim leat do sceideal pá a eagrú.

Pá seachtainiúil

I gcás an bhoinn charnaigh, feidhmigh na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU suas leis an tseachtain ina bhfuil an lá pá, agus an tseachtain sin san áireamh.

I gcás bhonn sheachtain 1, feidhmigh na suimeanna a léirítear ar Fhógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI).

Má thiteann lá pá ar 30 nó 31 Nollaig, féach an rannán ar íocaíochtaí sheachtain 53 in Alt 19.3 de chuid an Employers’ Guide to PAYE le sonraí a fháil.

Pá coicísiúil

I gcás an bhoinn charnaigh, feidhmigh na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU de réir mar a thaispeántar sa tábla.

Seachtainí a bhfuil scoithphointí le gearradh le haghaidh pá coicísiúil
An tseachtain Cánach Ioncaim ina ndéantar an íocaíocht Creidmheasanna cánach carnacha agus scoithphointí cánach agus MSU carnach ag seachtain uimhir a
1 nó 2 2
3 nó 4 4
5 nó 6 6

I gcás bhonn sheachtain 1, feidhmigh dhá oiread na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU seachtainiúla a léirítear ar an FPCI.

Má thiteann lá pá ar 30 nó 31 Nollaig, féach an rannán ar íocaíochtaí sheachtain 53 in Alt 19.3 de chuid an Employers’ Guide to PAYE le sonraí a fháil.

Pá gach ceithre seachtaine

I gcás an bhoinn charnaigh, feidhmigh na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU de réir mar a thaispeántar sa tábla.

Seachtainí a bhfuil scoithphointe le gearradh le haghaidh pá ceithre seachtaine
An tseachtain Cánach Ioncaim ina ndéantar an íocaíochtCreidmheasanna cánach agus scoithphointí cánach agus MSU carnach ag seachtain uimhir a

1-4

4

5-8 

8

9-12 

12

I gcás bhonn sheachtain 1, feidhmigh ceithre oiread na gcreidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU seachtainiúla a léirítear ar an FPCI.

Má thiteann lá pá ar 30 nó 31 Nollaig, féach an rannán ar íocaíochtaí sheachtain 53 in Alt 19.3 de chuid an Employers’ Guide to PAYE le sonraí a fháil.

Pá míosúil

I gcás an bhoinn charnaigh, feidhmigh na creidmheasanna cánach carnacha agus na scoithphointí cánach agus MSU carnacha suas leis an mí ina bhfuil an lá pá, agus an mhí sin san áireamh.

I gcás bhonn mhí 1, feidhmigh na creidmheasanna cánach agus na scoithphointí cánach agus MSU míosúla a léirítear ar an FPCI.

Ar aghaidh: Tréimhsí pá dhá uair sa mhí, ráithiúil, leathbhliantúil agus bliantúil