Tréimhsí dífhostaíochta

An chaoi le haisíocaíocht chánach agus MSU a éileamh má tá tú dífhostaithe

Comhlánaigh Foirm P50 agus seol chuig d’Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim í. Tabharfaidh d’fhostóir sonraí do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le do phá agus asbhaintí don bhliain suas go dtí do dháta fágála. 

Féadfaidh sé gur gá duit fanacht roinnt seachtainí tar éis a bheith dífhostaithe roimh aisíocaíocht chánach a éileamh. Más rud é:

  • go bhfuil tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist, is gá duit fanacht ocht      seachtaine
  • nach bhfuil tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist, is gá duit fanacht ceithre      seachtaine
  • go raibh tú ar cháin éigeandála, féadtar éileamh a dhéanamh
    láithreach. (Ní mór, áfach, do UPSP a chur ar fáil dúinn chun éileamh a
    dhéanamh.)

Chun aisíocaíocht a éileamh, comhlánaigh Foirm P50 agus seol chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Nuair atá aisíocaíochtaí cánach á ríomh, cuirtear san áireamh an tsuim incháinithe de roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ar aghaidh: Creidmheasanna cánach a aistriú chuig céile nó chuig páirtnéir sibhialta