Tréimhsí dífhostaíochta

Léargas ginearálta

Má tá tú dífhostaithe, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann aisíocaíocht chánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a éileamh. Nuair a fhilleann tú ar an obair, ba cheart duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas láithreach, ionas go mbeidh an cháin cheart á híoc agat i do phost nua. B’fhéidir go mbeadh ort cáin a íoc ar Shochar Cuardaitheora Poist a fuair tú nuair a bhí tú dífhostaithe.

Ar aghaidh: An chaoi le haisíocaíocht chánach agus MSU a éileamh má tá tú dífhostaithe