Cáin mhaoine áitiúil - céard is gá duit a dhéanamh le haghaidh 2022

Léargas ginearálta

Tá maoin faoi dhliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh 2022 más maoin chónaithe í ar an dáta luachála, is é sin an 1 Samhain 2021.

Is cáin fhéinmheasúnaithe í CMÁ. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort féinmheasúnú a dhéanamh ar luach do mhaoin amhail an 1 Samhain 2021. Cinnfidh an luacháil ar do mhaoine ar an dáta seo an tsuim CMÁ atá le híoc do 2022 agus le haghaidh na dtrí bliana ó 2023 go 2025.

Chur na Coimisinéirí Ioncaim uirlis agus faisnéis idirghníomhach ar fáil ar an suíomh idirlín seo chun cabhrú leat luach do mhaoin a chinneadh agus d’oibleagáidí CMÁ a chomhlíonadh.

Cén chaoi le seiceáil an bhfuil tú faoi dhliteanas CMÁ do 2022

Más úinéir maoine cónaithe tú ar an 1 Samhain 2021, ansin tá tú faoi dhliteanas LPT do 2022 i leith na maoine sin. Tá tú faoi dhliteanas CMÁ fiú mura mbíonn tú i do chónaí sa mhaoin de ghnáth.

Féadfaidh sé nach raibh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ don tréimhse luachála roimhe seo ó 2013 go 2021, mar shampla, má tógadh do theach tar éis 2013. Féadfaidh sé go mbeidh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ don chéad tréimhse luachála eile ó 2022 go 2025, fad is gur maoin chónaitheach í ar an 1 Samhain 2021. 

Tá tú fós faoi dhliteanas CMÁ do 2022 fiú má dhíolann tú an mhaoin tar éis an 1 Samhain 2021. Tá tuilleadh eolais ar cé a mheastar a bheith faoi dhliteanas i leith CMÁ curtha ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Céard is gá duit a dhéanamh i leith 2022

Chun d’oibleagáidí CMÁ do 2022 a chomhlíonadh, ní mór duit trí rud a dhéanamh:

  • Luach margaidh do mhaoine ar an 1 Samhain 2021 a chinneadh
  • Do thuairisceán CMÁ a thíolacadh, lena n-áirítear do luacháil, faoi 7 Samhain 2021
  • agus
  • do muirear CMÁ a íoc nó socruithe a dhéanamh chun do mhuirear CMÁ a íoc do 2022.

Eiseoidh na gCoimisinéirí Ioncaim litir chugat (trí moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó tríd an bpost) roimh an dáta luachála den 1 Samhain 2021. Áireofar d’Uimhir Aitheantas na Maoine agus do UAP agus taispeántar iad seo freisin ar aon chomhfhreagras CMÁ a fuair tú ó na Coimisinéirí Ioncaim roimhe seo.

Déanfaidh an litir an méid seo a leanas:

  • a dheimhniú go bhfuil do thaifead CMÁ ar líne do 2022 ar fáil
  • agus
  • tabharfaidh sé eolas duit faoi do thuairisceán CMÁ a thíolacadh agus íocaíocht a dhéanamh.

Is é an bealach is éasca chun do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh agus do mhuirear CMÁ a íoc ná ar líne. Féadfaidh tú do shonraí logála isteach atá agat roimhe seo le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid. De rogha air sin, féadfaidh tú logáil isteach ar an tseirbhís CMÁ ar líne go díreach. Le logáil isteach, teastóidh an méid seo a leanas uait:

Mura n-úsáideann tú an tseirbhís ar líne CMÁ le haghaidh blianta roimhe seo, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Foirm páipéir LPT1 - Tuairisceán LPT duit chomh maith le litir chumhdaigh.

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do mhaoin a luacháil agus do luacháil a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim i do Thuairisceán CMÁ agus éileamh an díolúine a éileamh sa tuairisceán.

Ar aghaidh: Luach do mhaoine a chinneadh