Cáin Mhaoine Áitiúil - céard is gá duit a dhéanamh le haghaidh 2022

Léargas ginearálta

Tá maoin faoi dhliteanas Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) le haghaidh 2022 más maoin chónaithe í.

Is cáin fhéinmheasúnaithe í CMÁ. Is é an dáta luachála ná 1 Samhain 2021. Ní mór duit féinmheasúnú a dhéanamh ar luach do mhaoine amhail an 1 Samhain 2021. Beidh feidhm ag luacháil do mhaoine ar an dáta seo don tréimhse ceithre bliana ó 2022 go 2025. Cinnfidh sé seo an tsuim CMÁ atá le híoc agat chuile bliain ó 2022 go 2025.

Chur na Coimisinéirí Ioncaim uirlis agus faisnéis idirghníomhach ar fáil ar an suíomh idirlín seo chun cabhrú leat luach do mhaoin a chinneadh agus d’oibleagáidí CMÁ a chomhlíonadh.

Cén chaoi le seiceáil an bhfuil tú faoi dhliteanas CMÁ do 2022

Más úinéir maoine cónaithe tú ar an 1 Samhain 2021, ansin tá tú faoi dhliteanas LPT do 2022 i leith na maoine sin. Tá tú faoi dhliteanas CMÁ fiú mura mbíonn tú i do chónaí sa mhaoin de ghnáth.

Féadfaidh sé nach raibh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ don tréimhse luachála roimhe seo ó 2013 go 2021, mar shampla, má tógadh do theach tar éis 2013. Féadfaidh sé go mbeidh do mhaoin faoi dhliteanas CMÁ don chéad tréimhse luachála eile ó 2022 go 2025, fad is gur maoin chónaitheach í ar an 1 Samhain 2021. 

Tá tú fós faoi dhliteanas CMÁ do 2022 fiú má dhíolann tú an mhaoin tar éis an 1 Samhain 2021. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar cé a mheastar a bheith faoi dhliteanas i leith CMÁ.

Céard is gá duit a dhéanamh i leith 2022

Chun d’oibleagáidí CMÁ do 2022 a chomhlíonadh, ní mór duit trí rud a dhéanamh:

Ba chóir go mbeadh litir ó na gCoimisinéirí Ioncaim faighte agat trí moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó sa phost maidir le d’oibleagáidí do 2022. Bhí d’Uimhir Aitheantais Maoine agus do UAP sa litir:

Más úinéir maoine cónaithe tú agus mura ndearna na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leat, féach do bhosca isteach moChúrsaí agus ROS. Mura bhfuil an litir i do bhosca isteach moChúrsaí nó ROS, déan teagmháil leis an mBrainse CMÁ.

Is é an bealach is éasca chun do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh agus do mhuirear CMÁ a íoc ná ar líne. Féadfaidh tú do sonraí logála isteach atá agat roimhe seo le haghaidh moChúrsaí nó ROS a úsáid. De rogha air sin, féadfaidh tú logáil isteach ar an tseirbhís CMÁ ar líne go díreach. Le logáil isteach, teastóidh an méid seo a leanas uait:

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le cén chaoi le do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh tríd and bpost seachas ar líne, féach Do Thuairisceán CMÁ á thíolacadh ag úsáid na Foirme LPT1 páipéir.

Fiú má tá do mhaoin incháilithe le haghaidh díolúine, iarrtar ort fós do luacháil a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim i do Thuairisceán CMÁ agus éileamh an díolúine a éileamh sa tuairisceán.

Ar aghaidh: Luach do mhaoine a chinneadh