Dleacht Stampa agus scaireanna, stoic agus urrúis indíolta

Dleacht Caipitil Cuideachtaí

Is éard a bhí sa Dleacht Caipitil Cuideachtaí (DCC) ná cáin a bhí iníoctha i leith idirbhearta áirithe ag cuideachtaí. Tá deireadh curtha leis an DCC i gcás idirbheart lena bhfuil dáta eisithe na scaireanna ar an 07 Nollaig 2005 nó dá éis.

Tá eolas maidir le táillí iníoctha don Oifig um Chlárú Cuideachtaí ar fáil ar shuíomh idirlín na hOifige um Chlárú Cuideachtaí (CRO).