Cáin Chorparáide

Dlúthchuideachtaí

 Is dlúthchuideachta í cuideachta atá cónaitheach in Éirinn agus tá á rialú ag cúigear nó níos lú rannpháirtithe. Féadfaidh níos mó rannpháirtithe a bheith ann más stiúrthóirí iad na rannpháirtithe chomh maith.

Is rannpháirtí é duine a bhfuil scair nó leas acu i gcaipiteal nó in ioncam cuideachta agus folaíonn sé duine:

  • a bhfuil scairchaipiteal, cearta vótála nó caipiteal iasachta acu sa chuideachta
  • a bhfuil cearta chun aon dáiltí cuideachta acu
  • a fhéadann sócmhainní nó ioncam na cuideachta a úsáid go díreach nó go hindíreach dá leas féin (Baineann sé seo le hioncam agus sócmhainní reatha nó amach anseo).

Féach Part 13 of Revenue's Tax and Duty Manuals le haghaidh tuilleadh eolais ar dhlúthchuideachtaí.

Ar aghaidh: Liúntais chaipitiúla agus asbhaintí