Cáin Chorparáide

Díbhinní

Ní fhéadtar díbhinní ná dáiltí eile a asbhaint nuair atá brabúis trádala cuideachta á ríomh. De ghnáth, níl aon CC dlite ar dhíbhinní a íocann cuideachta chónaitheach Éireannach amháin le ceann eile. Gearrtar Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID) ar fhormhór na gcuideachtaí cónaitheacha Éireannacha a íocann díbhinní amach.

Ar aghaidh: Caillteanais trádála