Iarratais rochtana ar shonraí

An bhféadann duine eile iarratas rochtana a dhéanamh ar do shon?

Féadann. Féadtar iarraidh ar dhuine eile sonraí a iarraidh ar do shon, mar shampla cara, gaol nó dlíodóir.

Ní mór d’údarú a bheith tugtha agat dúinn chun é seo a dhéanamh. Is gnách gur litir shínithe é seo ina dtugtar údarú don duine scríobh chugainn chun do shonraí a fháil agus chun ár bhfreagra a fháil.

Ar aghaidh: An bhféadtar na sonraí uile atá coinnithe fút a fháil?