Iarratais rochtana ar shonraí

Cén chaoi a bhféadtar achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh maidir le d'iarratas rochtana ar shonraí?

Féadtar achomharc a dhéanamh i gcoinne diúltú rochtain a fháil ar do shonraí ach é a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún Cosanta Sonraí.