Eolas ar thíolacadh párolla

Léargas ginearálta

Nuair a dhéanann tú íocaíocht le d’fhostaí, tuairisceoidh tú roinnt sonraí do na Coimisinéirí Ioncaim. Folaíonn siad seo an pá agus na hasbhaintí reachtúla, in éineacht le faisnéis eile párolla.

Tugtar achoimre sa rannán seo ar an méid atá le cur san áireamh i dtíolacadh párolla.

Ar aghaidh: Cé a chuirtear san áireamh ar thíolacadh párolla?