Eolas ar thíolacadh párolla

Cén fhaisnéis ar shochair is gá a chur ar fáil?

Íocaíochtaí scairbhunaithe comhlachta

Is éard atá i gceist leis seo ná íocaíocht trí scaireanna i gcomhlacht fostóra nó i gcomhlacht a rialaíonn an comhlacht fostóra. Tá an fhaisnéis seo ar fáil in Pá chun críocha Cánach Ioncaim.

Sochair incháinithe

Sochair neamhairgid is ea iad seo, mar shampla úsáid phríobháideach as carr comhlachta, iasachtaí tosaíochta nó cóiríocht fóirdheonaithe. Ní fholaíonn an tsuim seo íocaíochtaí scairbhunaithe comhlachta, ach folaíonn sé scaireanna i gcomhlachtaí eile nach comhlacht iad a rialaíonn do chomhlacht. Tá an fhaisnéis seo san áireamh in ‘Pá incháinithe (an fhostaíocht seo)’.

Suimeanna tugtha ag fostóir do scéimeanna scoir

Folaíonn sé seo suimeanna tugtha ag fostóir do scéimeanna scoir lena n-áirítear:

  • Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (PRSA)
  • Conarthaí Blianachta Scoir (RAC)
  • Ranníocaíochtaí Saorálacha Breise (RSB).

Cnapshuim incháinithe

Is é seo suim na híocaíochta cnapshuime incháinithe san áireamh in Pá chun críocha Cánach Ioncaim.

Ar aghaidh: Aitheantóir Fostaíochta