Tuairisceáin Chánach Ioncaim Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT)

Ba chóir do gach cáiníocóir ÍMAT Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú agus a thíolacadh gach bliain. Is gá Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

  • éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna cánach
  • ioncam breise a dhearbhú
  • éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí
  • Ráiteas Dliteanais a fháil.

Féadtar é seo a dhéanamh trínár seirbhísí ar líne in moChúrsaí a úsáid. Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh moChúrsaí, féadfaidh tú lógáil isteach ag baint úsáid as do chuntas fíoraithe MyGovID.

Cén chaoi le seiceáil an bhfuil aisíocaíocht dlite duit

Féadfaidh tú fáil amach an bhfuil aisíocaíocht dlite duit trí do Réamhráiteas Deireadh Bliana a sheiceáil in MoChúrsaí. Léireofar ar do ráiteas sonraí ar do shuíomh cánach le haghaidh bliain áirithe. Tá sé seo bunaithe ar an eolas atá ar do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Mura bhfuil Cáin Ioncaim ná Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) íoctha agat sa bhliain atá faoi athbhreithniú, ní bheidh aisíocaíocht dlite duit.

Cén chaoi le d’aisíocaíocht Cánach Ioncaim a fháil

Chun d’aisíocaíocht a fháil, is gá duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú agus a thíolacadh in moChúrsaí. Íocfar aisíocaíochtaí, más dlite, chuig an gcuntas bainc ar an taifead in ‘Mo Phróifíl’ taobh istigh de moChúrsaí. Cinntigh go bhfuil sonraí do chuntais bhainc ceart. Mura bhfuil sonraí do chuntais bhainc cláraithe agat, gheobhaidh tú seic tríd an bpost.

Cén chaoi le seiceáil an bhfuil airgead dlite le híoc agat leis na Coimisinéirí Ioncaim

Le seiceáil an bhfuil airgead dlite le híoc agat leis na Coimisinéirí Ioncaim, comhlánaigh agus tíolaic Tuairisceán Cánach Ioncaim in moChúrsaí.

Tá roinnt cúiseanna ann maidir le cén fáth go bhfuil Cáin Ioncaim nó MSU gearríoctha agat. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cúiseanna le gearríocaíocht.

Cén chaoi le híocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim an méid atá dlite ort a bhailiú trí do chreidmheasanna cánach amach anseo a laghdú thar uastréimhse ceithre bliana. Laghdóidh sé aon chruatain féideartha. Féach samplaí den chaoi a n-oibreoidh laghdú na gcreidmheasanna seo.

De mhalairt air seo, féadfaidh tú íocaíocht iomlán nó páirteach a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí moChúrsaí a úsáid.

Féadfaidh tú roghanna íocaíochta a fheileann do chúinsí pearsanta a phlé trí theagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach An chaoi le gearríocaíochtaí a shocrú

Éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna breise cánach

Féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna breise cánach a bhfuil tú i dteideal a fháil, mar shampla costais sláinte nó costais cianoibre. Chun creidmheasanna a éileamh, is gá duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú agus a thíolacadh trí MoChúrsaí. Féadfaidh sé go mbeidh tionchar ag an bhfaisnéis bhreise a chuireann tú ar fáil ar do shuíomh deiridh Cánach Ioncaim.

Cabhair bhreise

Féach ar an bhfíseán seo chun cabhrú leat do thuairisceáin Chánach Ioncaim a thíolacadh. Má tá tuilleadh cabhrach de dhíth ort, déan teagmháil linn trínár dtairseach shlán M’Fhiosruithe in moChúrsaí. Bain úsáid as an tagairt ‘PEOYR’ ar d’fhiosrú.