Tréimhsí dífhostaíochta

Tá roinnt impleachtaí cánach ann má fhágann tú post nó má éiríonn tú de bheith dífhostaithe. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar na himpleachtaí seo sa rannán ar Phoist agus Pinsin.