Tíolaic Tuairisceán Cánach Ioncaim: Custaiméirí ÍMAT

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

Ba chóir Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

 • éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise
 • ioncam breise a dhearbhú
 • Ráiteas Dliteanais don bhliain a fháil
 • éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach nó Mhuirir Sóisialach Uilíoch (MSU) ró-íoctha
 • aon dliteanais cánach agus, nó MSU gearríoctha a dheimhniú

I gcás 2018:

Ba chóir Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

 • éileamh a dhéanamh i leith creidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise
 • ioncam breise a dhearbhú

 Féadtar an áis a úsáid chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh mura bhfuil:

 • aon ioncam bhreise le dearbhú agat
 • aon chreidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise le héileamh agat.

Gach bliain, iarrtar ar roinnt cáiníocóirí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú faoin dáta dlite (31 Deireadh Fómhair). Níl an áis ar fáil do na custaiméirí seo chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh.

I cás gach bliain, ní thugann an Tuairisceán Cánach Ioncaim ar líne deis duit sonraí i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a thuairisciú. Teastóidh tuairisceán ar leithligh CGC a chomhlánú chun é sin a dhéanamh. 

Cén chaoi le teacht ar an tuairisceán Cánach Ioncaim

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

 • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 • iarr ar ‘Ráiteas Dliteanais’
 • cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’ agus lean na céimeanna chun an tuairisceán a chomhlánú
 • an tuairisceán a thíolacadh.

I gcás 2018:

 • cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an bhliain chuí ón roghchlár anuas agus cliceáil ar an gcnaipe 'roghnaigh'
 • iarr ar Tuairisceán Cánach Ioncaim agus lean na céimeanna chun an tuairisceán a chomhlánú
 • an tuairisceán a thíolacadh.