Tíolaic Tuairisceán Cánach Ioncaim: Custaiméirí ÍMAT

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

Ba chóir Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú chun:

  • éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna, faoisimh nó costais bhreise
  • ioncam breise a dhearbhú
  • Ráiteas Dliteanais don bhliain a fháil
  • éileamh a dhéanamh ar aisíocaíochtaí cánach nó Mhuirir Sóisialach Uilíoch (MSU) ró-íoctha
  • aon dliteanais cánach agus, nó MSU gearríoctha a dheimhniú.

 Gach bliain, iarrtar ar roinnt cáiníocóirí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú faoin 31 Deireadh Fómhair. Níl an áis ar fáil do na custaiméirí seo chun Ráiteas Dliteanais a iarraidh.

I cás gach bliain, ní thugann an Tuairisceán Cánach Ioncaim ar líne deis duit sonraí i leith Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a thuairisciú. Teastóidh tuairisceán ar leithligh CGC a chomhlánú chun é sin a dhéanamh. 

Cén chaoi le teacht ar an tuairisceán Cánach Ioncaim

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

I gcás 2019 agus blianta ina dhiaidh:

  • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín 'Seirbhísí ÍMAT'.
  • Iarr ar ‘Ráiteas Dliteanais’.
  • Cliceáil ar ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’ agus lean na céimeanna chun an tuairisceán a chomhlánú.
  • An tuairisceán a thíolacadh.