Tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh

Leis an tseirbhís tuairisceáin Dleachta Stampa, féadtar do thuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh agus íoc as ar bhealach slán ar líne. Is éard is Dleacht Stampa ann ná cáin a ghearrtar ar dhoiciméid áirithe i scríbhinn ar a dtugtar ‘ionstraimí’. Má tá Dleacht Stampa dlite le híoc agat ar ‘ionstraim’, beidh eolas i do thuairisceán faoin ionstraim sin.

Ón uair a bheidh do thuairisceán tíolactha agat, ní mór duit an Dleacht Stampa atá dlite a íoc[1]. Folóidh sé seo aon ús, formhuirir nó pionóis a fhéadann a bheith tabhaithe agat. Eiseoidh muid ansin deimhniú stampa chugat, ar fianaise é gur stampáil muid d’ionstraim.

An bhféadtar teacht ar an tseirbhís le hUimhir Aitheantais Comhairleora Cánach (TAIN)?

Ní fhéadtar. Ní mór Deimhniú Digiteach ROS a bheith agat chun an tseirbhís a úsáid agus do thuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh.

Is dócha go bhfuil Deimhniú Digiteach ROS in úsáid ag do chomhlacht. Seiceáil le Riarthóir ROS do chomhlachta, toisc go bhféadfaidh sé go n-úsáideann siad é chun Cáin Bhreisluacha (CBL) nó Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) do chomhlachta a íoc. Má tá Deimhniú Digiteach ROS ag an Riarthóir ROS, féadann tú iarraidh orthu fo-dheimhniú ROS a thabhairt duit. Leis seo, beidh tú in ann tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh.

Mura bhfuil Deimhniú Digiteach ROS ag do chomhlacht, ní mór iarratas a dhéanamh ar cheann.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • Uimhir Tagartha Cánach gach páirtí san ionstraim
  • an t-aitheantas maoine don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ), má tá an dáta 1 Bealtaine 2013 nó dá éis air. Baineann sé seo le hábhar más rud é gur tíolacas/aistriú maoine cónaithe é an ionstraim. Is gnách go mbíonn Aitheantas na Maoine ar fáil ón díoltóir

Más maoin chónaithe nua atá ann, agus murar sannadh uimhir CMÁ uirthi, déanfaidh an córas ríomh-Stampála an uimhir sin a ghiniúint go uathoibríoch.  

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Faoin rannán ‘Tuairisceán a Thíolacadh, roghnaigh ‘Comhlánaigh Foirm ar Líne’.
  • Ón liosta roghanna ‘Cineál Cánach’, roghnaigh ‘Dleacht Stampa’.     
  • Roghnaigh ‘Tuairisceán Dleachta Stampa’ ón liosta roghanna ‘Roghnaigh cineál tuairisceáin’.
  • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Tíolaic Tuairisceán’.
  • Cuir isteach an t-eolas cuí don tuairisceán Dleachta Stampa.

[1] Má tá treoir dochair ROS (RDI) in úsáid agat cheana féin chun cánacha eile a íoc, ní mór duit chomh maith RDI ar leithligh a bhunú chun Dleacht Stampa a íoc.