Ioncam ó chíos eachtrach

Ioncam ó chíos eachtrach agus cánachas dúbailte

Féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a íoc ar d’ioncam ó chíos eachtrach sa tír ina bhfuil do mhaoin suite, agus in Éirinn. Braitheann sé seo ar do stádas cónaitheachta nó sainchónaithe.

Féadfaidh sé go mbeidh tú in ann sciar den cháin eachtrach, nó an cháin eachtrach uile atá íoctha agat a asbhaint nuair atá tú ag ríomh cé mhéad cánach in Éirinn atá tú dlite a íoc. Maidir leis an méid lena bhféadtar do cháin in Éirinn a laghdú, braitheann sé sin ar Chomhaontú Cánachais Dúbailte (CCD) a bheith déanta ag Éirinn leis an tír a bhfuil do mhaoin suite ann.

Gearrann roinnt tíortha cáin ar ioncam ó chíos a mheastar. Is é seo an t-ioncam ó chíos a bhfuil coinne leis a bheith tuillte agat ó do mhaoin a ligean ar cíos, fiú murar ligeadh ar cíos é. Ní fhéadtar an cháin seo a fhritháireamh in aghaidh an méid cánach in Éirinn atá tú dlite a íoc.

Féach na samplaí thíos.

Mura bhfuil CCD i bhfeidhm leis an tír a bhfuil do mhaoin suite ann, féadfaidh tú asbhaint a éileamh don cháin eachtrach a íocadh. Féadfaidh tú é seo a fhritháireamh in aghaidh d’ioncam ó chíos eachtrach agus tú ag ríomh méid na cánach Éireannaí atá dlite.