Céard is gá a dhéanamh

Céim 1: Déan seiceáil an maoin chónaithe le haghaidh CMÁ í do mhaoin

Tá feidhm ag an gCáin ar Thithe Folmha (CCF) ar feadh tréimhse inmhuirir ar mhaoine cónaithe iad chun críocha na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ). Tá maoin chónaithe faoi dhliteanas CMÁ más rud é go raibh sí ar an 1 Samhain gach bliain:

  • áitithe mar áit chónaithe, fiú má tá sí i ndroch-chuí.
  • nach bhfuil sí áitithe ach atá oiriúnach le húsáid mar áit chónaithe

Más maoin chónaithe í do mhaoin chun críocha CMÁ, lean ar aghaidh go dtí Céim 2.

Mura maoin chónaithe í do mhaoin chun críocha CMÁ, ní gá duit Céimeanna 2 go 6 a leanúint. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, teagmháil dhíreach a dhéanamh leat chun iarraidh ort stádas do mhaoine a dheimhniú.

Ar aghaidh: Céim 2: Déan seiceáil an bhfuil feidhm ag CTF ar do mhaoin