Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach

Iarratasóirí faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh

Féadfaidh aon duine Deimhniú Imréitigh Cánach a fháil. Nuair a dhéantar cóimheasúnú ar lánúin, féadfaidh sé go mbeidh ar an mbeirt duine aonair Deimhniú Imréitigh Cánach a chur ar fáil.

Má tá tú cláraithe le haghaidh CCI, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Má tá tú cláraithe le haghaidh Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) féadtar iarratas a dhéanamh trí moChúrsaí.