Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Trádálaithe neamhbhunaithe agus ciandíolacháin laistigh den Chomhphobal

Mar thrádálaí neamhbhunaithe, má dhéanann tú ciandíolachán d’earraí laistigh den Chomhphobal leis an Stát, ní mór duit clárú le haghaidh Cánach Breisluacha (CBL) sa Stát sna gcúinsí seo:

  • tá luach iomlán do thrádálaithe neamhbhunaithe laistigh den Chomhphobal agus ciandíolachán laistigh den Chomhphobal díolachán earraí agus seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus ríomhsheirbhísí (TCR) trasteorann le custaiméirí i ngach Ballstát den AE, níos mó ná €10,000 in aon bhliain féilire
  • tá tú bunaithe, tá seoladh buan agat nó bíonn cónaí ort de ghnáth i níos mó ná Ballstát amháin, agus sa chás sin níl feidhm ag an tairseach €10,000.

De rogha ar sin, féadfaidh tú rogha a dhéanamh an Scéim an Aontais - Ionad Uileghnó a úsáid chun CBL a dhearbhú agus a íoc ar ciandíolacháin earraí taobh istigh den Chomhphobal.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL ar chiandíolacháin earraí taobh istigh den Chomhphobal ar fáil sa rannán Treoir bhreise.

Ar aghaidh: Tógálaithe agus fochonraitheoirí neamhbhunaithe