Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Trádálaithe neamhbhunaithe atá ag soláthar gáis tríd an gcóras gáis nádúrtha nó leictreachas

Ní gá do thrádálaithe neamhbhunaithe clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) nuair a sholáthraíonn sé/sí gás tríd an gcóras gáis nádúrtha nó leictreachas chuig na custaiméirí seo a leanas sa Stát:

  • duine cuntasach
  • Roinn Stáit nó údarás áitiúil
  • comhlacht curtha ar bun de réir Reachta.

Ní mór don chustaiméir clárú le haghaidh agus féinchuntasaíocht a dhéanamh ar an CBL dlite. Tá tuilleadh eolais ar chóireáil CBL maidir le haistriú táille gháis agus leictreachais sa rannán Treoir breise.

Ar aghaidh: Stoc ar coinsíneacht a soláthraíodh ón AE do sholáthar ar aghaidh in Éirinn