Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Soláthróir neamhbhunaithe ag iompórtáil earraí

Nuair a iompórtálann trádálaí neamhbhunaithe earraí ina ainm féin, tá dualgas ar an trádálaí clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) sa Stát.

Beidh dliteanas CBL ag an trádálaí do sholáthar ar aghaidh na hearraí sin. Féadfaidh an CBL a bhí iompartha ag am iompórtáil a éileamh ar ais ag an trádálaí.