Trádálaithe neamhbhunaithe i mbun ghnó in Éirinn

Stoc ar coinsíneacht a soláthraíodh ón AE do sholáthar ar aghaidh in Éirinn

Baintear úsáid as an téarma stoc ar coinsíneacht chun cur síos a dhéanamh ar ghluaiseacht earraí ag soláthraí i mBallstát amháin le soláthraí i mBallstát eile chun go gcoinneofar ansin iad agus go gcuirfear ar fáil do chustaiméirí iad de réir mar a iarrtar. Fanann na hearraí faoi rialú an tsoláthraí agus níl siad beartaithe le haghaidh aon chustaiméir is eol ag tráth an iompair.

Ní iarrtar ar thrádálaí neamhbhunaithe clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) nuair a sheolann siad stoc ar coinsíneacht ó Ballstát eile den Aontas Eorpach (AE) chuig an Stát le húsáid ag duine cuntasach.

Tabharfaidh an duine cuntasach cuntas i leith an CBL mar fháltas laistigh den Chomhphobal nuair a dhéantar an stoc a íostarraingt.

Ní mór don choimeádaí trádstórais, i ngach cás, a bheith neamhspleách ar an soláthraí.

Féadfaidh soláthairtí neamhbhunaithe CBL a éileamh ar ais tríd an córas Aisíocaíocht CBL Leictreonacha (EVR) nuair a bhí orthu CBL in Éirinn a íoc.

Ar aghaidh: Soláthróir neamhbhunaithe ag iompórtáil earraí